Make your own free website on Tripod.com
ERKiN BABA     |   Ana Sayfa
                                                  
LiNK VERMEK iSTEYENLER
Sayfamýza link verebilmeniz için aþaðýdaki banneri sayfanýza "kes" "yapýþtýr" yöntemi koymanýz ve ardýndan bunu bana e-mail yoluyla bildirmeniz yeterli olacaktýr. Sayfanýzýn URL' si bir gün içinde sitemizin LÝNK VERENLER bölümünde yayýnlanacaktýr. E-mail yoluyla sitenizin içeriði hakkýnda bilgi veren kýsa bir tanýtým yazýsý yazmayý da unutmayýnýz! Eðer bir banneriniz varsa kodunu da yollayabilirsiniz!
Beyaz zemin üzerindeki html kodunu sayfanýza koymanýz yeterlidir!
<a href="http://erkinbaba.tripod.com" target="_blank"><img src="http://www.geocities.com/erkinbaba_tr/BANNER.gif"
width="468" height="60"></a>